Lễ ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải tập trung Nhà máy Uniben Bình Dương”

Lễ ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải tập trung Nhà máy Uniben Bình Dương” Vào ngày 16/04/2018, Công ty TNHH Koastal Eco Industries đã vinh dự…

Lễ ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử, chuyển giao công nghệ Hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sông Trà”

Lễ ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử, chuyển giao công nghệ Hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sông Trà” Vừa qua, vào ngày 25/01/2018, Công ty…

Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên

Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên Địa điểm: Nghệ An Chủ đầu tư: Tập đoàn TH True Milk Tổng thầu: Công ty TNHH MAEDA Việt Nam Công suất: 120 m3/giờ

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải cho Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Tập đoàn TH True Milk”

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải cho Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Tập đoàn TH True Milk” Tiếp nối những thành công…