Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải, giai đoạn 1 – công suất 2.200 m3/ngày.đêm”

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải, giai đoạn 1 – công suất 2.200 m3/ngày.đêm” Ngày 31/08/2017, Công ty TNHH…

Lễ ký kết hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Tuyến ống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà trong Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, công suất 10.000 m3/ngày.đêm”

Lễ ký kết hợp đồng tổng thầu EPC”Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Tuyến ống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà trong Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, công suất 10.000 m3/ngày.đêm” Tiếp nối những thành…

Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Yên Bình Module III – công suất 15.000 m3/ngày.đêm”

Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Yên Bình Module III – công suất 15.000 m3/ngày.đêm” Vừa qua, ngày 01/11/2017, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình và Nhà thầu Koastal Eco Industries…

Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình “Nâng cấp, cải tạo nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 tại khu công nghiệp Phố Nối A”

Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình “Nâng cấp, cải tạo nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 tại khu công nghiệp Phố Nối A” Vừa qua, Chủ đầu tư là Công ty Quản lý Khai thác KCN Phố Nối A và Nhà thầu Koastal Eco Industries đã nghiệm thu…

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày đêm cho Khu căn hộ khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng”.

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày đêm cho Khu căn hộ khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng”. Vừa qua, Koastal Eco Industries và Công ty TNHH Hòa…