Lễ ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử, chuyển giao công nghệ Hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sông Trà”

Lễ ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử, chuyển giao công nghệ Hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sông Trà” Vừa qua, vào ngày 25/01/2018, Công ty…

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải, giai đoạn 1 – công suất 2.200 m3/ngày.đêm”

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải, giai đoạn 1 – công suất 2.200 m3/ngày.đêm” Ngày 31/08/2017, Công ty TNHH…

Lễ ký kết hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Tuyến ống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà trong Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, công suất 10.000 m3/ngày.đêm”

Lễ ký kết hợp đồng tổng thầu EPC”Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Tuyến ống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà trong Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, công suất 10.000 m3/ngày.đêm” Tiếp nối những thành…

Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Yên Bình Module III – công suất 15.000 m3/ngày.đêm”

Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Yên Bình Module III – công suất 15.000 m3/ngày.đêm” Vừa qua, ngày 01/11/2017, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình và Nhà thầu Koastal Eco Industries…

Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình “Nâng cấp, cải tạo nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 tại khu công nghiệp Phố Nối A”

Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình “Nâng cấp, cải tạo nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 tại khu công nghiệp Phố Nối A” Vừa qua, Chủ đầu tư là Công ty Quản lý Khai thác KCN Phố Nối A và Nhà thầu Koastal Eco Industries đã nghiệm thu…

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC về việc “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 2 (có bao gồm nước thải ngành dệt nhuộm và thuộc da) tại Khu công nghiệp Việt Hương 2, công suất thiết kế phần xây dựng 8.000 m3/ngày.đêm, công suất lắp đặt thiết bị 4.000 m3/ngày.đêm”

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC về việc “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 2 (có bao gồm nước thải ngành dệt nhuộm và thuộc da) tại Khu công nghiệp…

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn II tại khu công nghiệp Long Hậu

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn II tại khu công nghiệp Long Hậu Vừa qua, Công ty cổ phần Long Hậu và Koastal Eco Industries đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng “Nhà máy xử lý nước thải tập trung…

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Đồng An II”

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Đồng An II” Ngày 14/02/2017, Công ty TNHH Koastal Eco Industries đã ký kết Hợp đồng “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt…

Ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung cho Khu công nghiệp Đại An mở rộng”

Ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung cho Khu công nghiệp Đại An mở rộng” Vừa qua, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An và…

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Nhà máy xử lý nước thải tập trung (module 2) khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 công suất 3.000 m3/ngày.đêm”.

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Nhà máy xử lý nước thải tập trung (module 2) khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 công suất 3.000 m3/ngày.đêm”. Vừa qua, Liên danh Koastal – Hoàng Giang đã vinh dự ký…