Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải tại Nhà máy giấy Vinapaper”

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải tại Nhà máy giấy Vina Paper” Vừa qua, Công ty TNHH Koastal Eco Industries và Công ty TNHH MTV Vinapaper đã tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Nâng cấp, cải…

Lễ ký hợp đồng nâng cấp cải tạo Hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy giấy Vina Paper (Unicharm group), công suất 3.000 m3/ngày tại Cụm Công nghiệp Tân Chi thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Lễ ký hợp đồng nâng cấp cải tạo Hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy giấy Vina Paper (Unicharm group), công suất 3.000 m3/ngày tại Cụm Công nghiệp Tân Chi thuộc tỉnh Bắc Ninh. Vừa qua, Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vina Paper và nhà thầu Koastal Eco Industries đã ký…