Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Đồng An II”

Lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Đồng An II” Ngày 14/02/2017, Công ty TNHH Koastal Eco Industries đã ký kết Hợp đồng “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt…

Ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung cho Khu công nghiệp Đại An mở rộng”

Ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung cho Khu công nghiệp Đại An mở rộng” Vừa qua, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An và…

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Nhà máy xử lý nước thải tập trung (module 2) khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 công suất 3.000 m3/ngày.đêm”.

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC “Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Nhà máy xử lý nước thải tập trung (module 2) khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 công suất 3.000 m3/ngày.đêm”. Vừa qua, Liên danh Koastal – Hoàng Giang đã vinh dự ký…

Ký kết nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh giai đoạn 2, công suất 4.500 m3/ngày.đêm.

Ký kết nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng “Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh giai đoạn 2, công suất 4.500 m3/ngày.đêm”. Khởi đầu cho những thành công trong năm 2017, vào ngày 11/01/2017, Koastal Eco Industries đã tiếp tục hoàn thành và nghiệm thu bàn…

Lễ ký kết nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 tại Khu công nghiệp Yên Phong 1.

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 tại Khu công nghiệp Yên Phong 1. Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2016 vừa qua, vào ngày 26/12/2016 Koastal Eco Industries đã tiếp tục hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa…

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước thải tại khu dân cư 17,3 ha P.Bình Khánh Q.2

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng “Hệ thống xử lý nước thải tại khu dân cư 17,3 ha P.Bình Khánh Q.2” Vừa qua, Chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu từ xây dựng công trình Quận 2 và Nhà thầu là liên danh VIJECO – KOASTAL ECO – BMC đã nghiệm thu hoàn…

Lễ ký kết hợp đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại Khu dân cư đa chức năng tại lô 6-9 (Sadora Apartment) – công suất 738m3/ngày đêm tại Khu Đô Thị mới Thủ Thiêm, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Lễ ký kết hợp đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại Khu dân cư đa chức năng tại lô 6-9 (Sadora Apartment) – công suất 738m3/ngày.đêm tại Khu Đô Thị mới Thủ Thiêm, Q. 2, Tp.…

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 giai đoạn 3

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 giai đoạn 3 Vào ngày 12/12/2016, Chủ đầu tư là Tổng công ty Tín Nghĩa và Nhà thầu là Công ty TNHH Koastal Eco Industries đã “Nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử…

Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đất Đỏ I – Giai đoạn 1

Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đất Đỏ 1 – Giai đoạn 1 Vào ngày 11/10/2016 tại Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đã diễn ra buổi lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đất Đỏ I giai…

Lễ ký kết hợp đồng tổng thầu EPC Nhà máy xử lý nước thải tập trung Module 3 tại Khu công nghiệp Yên Bình, công suất 15,000 m3/ngày đêm

Lễ ký kết hợp đồng tổng thầu EPC Nhà máy xử lý nước thải tập trung Module 3 tại Khu công nghiệp Yên Bình, công suất 15,000 m3/ngày.đêm Tiếp nối thành công của những dự án xử lý nước sạch và nước thải cho khu công nghiệp Yên Bình trước đây, Koastal Eco Industries vinh dự…