Cung cấp thiết bị và vật tư, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ các hạng mục điện của Dự án Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1, công suất 20.000 m3/ngày đêm) Nhà máy phía Nam tại Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Cung cấp thiết bị và vật tư, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ các hạng mục điện của Dự án Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1, công suất 20.000 m3/ngày đêm) Nhà máy phía Nam tại Tp. Long Xuyên, tỉnh  An Giang. Địa điểm: Tỉnh An Giang Công…