Hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng nước công suất 20 m3/giờ Nhà máy nước giải khát và thực phẩm Pepsico Bắc Ninh

Hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng nước công suất 20 m3/giờ Nhà máy nước giải khát và thực phẩm Pepsico Bắc Ninh Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh Công suất: 2.500 m3/ngày Chủ đầu tư: Công ty PepsiCo Việt Nam