Hệ thống xử lý nước cấp cho Nhà máy Pepsico tại thành phố Cần Thơ.

Hệ thống xử lý nước cấp cho nhà máy Pepsico tại thành phố Cần Thơ. Địa điểm: Thành phố Cần Thơ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam Công suất: 185 m3/giờ