Hệ thống xử lý nước tại Khu dân cư đa chức năng tại lô 6-9 (Sadora Apartment)

Hệ thống xử lý nước tại Khu dân cư đa chức năng tại lô 6-9 (Sadora Apartment) Địa điểm: Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh Công suất: 738 m3/ngày đêm