Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải Địa điểm: Quảng Nam Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô Thị Chu Lai Trường Hải Công suất: 2.200 m3/ngày.đêm