• xu-ly-nuoc-thai-17-3ha-upweb-resize-re02

  • xu-ly-nuoc-thai-17-3ha-upweb-resize

  • dsc01133-resize

  • 3d-ht-xlnt-khu-tai-dinh-cu-17-3ha-resize

Nhà máy xử lý nước thải đô thị cho Khu dân cư 17.3 ha
  • Địa điểm: Q.2, Tp.HCM
  • Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Q.2
  • Công suất: 3.000 m3/ngày đêm
Dự án khác