Hệ thống Xử lý nước thải giai đoạn 1 và hệ thống thu gom nước thải nhà máy Kinh Đô miền Bắc

  • Địa điểm: Tỉnh Hưng Yên
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc (Tập đoàn Mondelēz International)
  • Công suất: 700 m3/ngày đêm
Dự án khác