Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy sản xuất giày Kiên Giang
  • Địa điểm: Kiên Giang
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang
  • Công suất: 620 m3/ngày.đêm
Dự án khác