Trạm xử lý nước thải tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1
  • Địa điểm: Hội An, tỉnh Quảng Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
  • Công suất: 1.664 m3/ngày đêm
Dự án khác