TIN TỨC

CHUYÊN MỤC: TRÀ LÂN NGÀY GỬI: 05.5.19 THÔNG TIN DỰ ÁN

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân, công suất 2.000 m3 /ngày đêm.

Vừa qua, vào ngày 19/04/2019, Koastal Eco Industries đã vinh dự nhận được sự tin tưởng của chủ đầu tư –  Công ty Cổ phần Huy Tuấn – lựa chọn là tổng thầu thực hiện dự án “Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy sản xuất chế biến tái chế giấy Trà Lân, công suất 2.000 m3/ngày đêm” bằng việc ký kết chính thức hợp đồng EPC tại Nghệ An.

enEnglish

CHIA SẺ