TIN TỨC

CHUYÊN MỤC: MNS NGÀY GỬI: 30.9.18 THÔNG TIN DỰ ÁN

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam, công suất: 1.500 m3/ngày đêm.

Vừa qua, Koastal Eco Group đã vinh dự được tập đoàn Masan lựa chọn là nhà thầu thi công “Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy  MNS Meat Hà Nam, công suất : 1.500 m3/ngày.đêm” bằng việc ký kết Hợp đồng vào ngày 19/9/2018.

Tổ hợp chế biến thịt của tập đoàn Masan tại Hà Nam có công suất chế biến khoảng 1,4 triệu con heo/năm, tương đương 140.000 tấn/năm. Nhà máy có mức tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trên diện tích đất khoảng 10 ha.

Việc được tập đoàn Masan lựa chọn một lần nữa khẳng định Koastal Eco Group là nhà cung cấp các giải pháp tối ưu không chỉ trong lĩnh vực xử lý nước thải mà còn cả trong lĩnh vực xử lý nước cấp cho nhiều mục đích và loại ngành nghề khác nhau.

enEnglish

CHIA SẺ