TIN TỨC

CHUYÊN MỤC: MNS NGÀY GỬI: 03.9.19 THÔNG TIN DỰ ÁN

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất và cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO Nhà máy MNS Meat Hà Nam, tổng công suất: 1.500 m3/ngày đêm.

Vừa qua, sau thành công của công trình Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam được hoàn thành vào tháng 1/2019, Koastal Eco Group đã tiếp tục vinh dự được tập đoàn Masan lựa chọn là nhà thầu thực hiện công trình “Nâng cấp Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất và cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO, tổng công suất: 1.500 m3/ngàyđêm”.

Tổ hợp chế biến thịt của tập đoàn Masan tại Hà Nam có công suất chế biến khoảng 1,4 triệu con heo/năm, tương đương 140.000 tấn/năm. Nhà máy có mức tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trên diện tích đất khoảng 10 ha.

Việc được tập đoàn Masan lựa chọn một lần nữa khẳng định Koastal Eco Group là nhà cung cấp các giải pháp tối ưu không chỉ trong lĩnh vực xử lý nước thải mà còn cả trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước siêu sạch cho nhiều mục đích và loại ngành nghề khác nhau.

enEnglish

CHIA SẺ