TIN TỨC

CHUYÊN MỤC: VIDEO NỔI BẬT NGÀY GỬI: 12.11.20 THÔNG TIN DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food – Công suất: 8.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food – Công suất: 8.000 m3/ngày đêm

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH CPV Food (thuộc tập đoàn CP)

– Nhà thầu: Công ty TNHH Koastal Eco Industries

– Địa điểm: KCN Becamex, tỉnh Bình Phước

enEnglish

CHIA SẺ