VIDEO NỔI BẬT

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food – Công suất: 8.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food Công suất: 8.000 m3/ngày đêm Chủ đầu tư: Công ty TNHH CPV Food (thuộc tập đoàn CP) Nhà thầu: Công ty TNHH Koastal Eco Industries Địa điểm: KCN Becamex, tỉnh Bình Phước