DỊCH VỤ | CÔNG NGHỆ

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Với vai trò là nhà cung cấp một cách toàn diện và chuyên nghiệp các giải pháp kỹ thuật công nghệ xử lý môi trường và quản lý dự án, Koastal Eco Industries mang đến cho khách hàng nhiều loại dịch vụ đạt hiệu quả tối ưu như sau :

Tư vấn lập dự án đầu tư,
kinh tế kỹ thuật
(FS)

Tổng thầu 
(EPC)

“Chìa Khóa trao tay”
(Turnkey)

Xây dựng, vận hành, chuyển giao 
(BOT)

Vận hành – Bảo trì hệ thống
(O&M)

Nâng cấp – Mở rộng – Tối ưu hóa
các hệ thống hiện hữu (OES)


CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG

Với khả năng tiếp cận và nghiên cứu sâu trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và nước thải tại các nước tiên tiến trên thế giới, chúng tôi đã áp dụng thành công rất nhiều loại hình công nghệ cho hàng trăm dự án xử lý nước và nước thải tại các nước trong khu vực và Việt Nam, một số công nghệ điển hình đã áp dụng như sau :

enEnglish zh-hans简体中文