DỰ ÁN

Hệ thống tái sử dụng nước thải dùng công nghệ UF Nhà máy NGK Pepsico Bắc Ninh – Công suất: 20 m3/giờ


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY PEPSICO VIỆT NAM

  LOẠI HÌNH:

  TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

  ĐỊA ĐIỂM:

  BẮC NINH, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ