DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Đại An mở rộng – Công suất: 2.500 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI AN

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  HẢI DƯƠNG, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ