DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước cấp (dùng cho sản xuất) Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Công suất: 120 m3/h