DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải (2.500 m3/ngày đêm) và tái sử dụng nước (20 m3/giờ) Nhà máy nước giải khát Pepsico Việt Nam Bắc Ninh