DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang – Công suất: 4.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  VĨNH PHÚC, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ