DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 KCN Bá Thiện 2 – Công suất: 2.500 m3/ngày đêm