DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Công suất: 1.000 m3/ngày đêm