DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân – Công suất: 2.000 m3 / ngày đêm.


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN HUY TUẤN

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI GIẤY VÀ BỘT GIẤY

  ĐỊA ĐIỂM:

  NGHỆ AN, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ