DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty Dệt Phong Phú – Công suất: 4.080 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY DỆT PHONG PHÚ

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

  ĐỊA ĐIỂM:

  TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

  enEnglish  TỪ KHOÁ