DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Cụm Công Nghiệp thị trấn Sông Thao – Công suất: 10.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ THỪA IDICO-CONNAC

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  PHÚ THỌ, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ