DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27-2 – Công suất: 1.300 3/ngày đêm