DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Kiên Hùng


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN

  ĐỊA ĐIỂM:

  KIÊN GIANG, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ