DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Mondelez Bình Dương


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM (THUỘC TẬP ĐOÀN MONDELEZ INTERNATIONAL)

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI THỰC PHẨM

  ĐỊA ĐIỂM:

  BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ