DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm của Công Ty TNHH CPV Food – Công suất: 8.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY TNHH CPV FOOD (THUỘC TẬP ĐOÀN C.P)

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI NGÀNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN THỊT

  ĐỊA ĐIỂM:

  BÌNH PHƯỚC, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ