DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 3 – Tổng công suất: 970 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ THỪA IDICO-CONNAC

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI TRANG TRẠI

  ĐỊA ĐIỂM:

  AN GIANG, VIỆT NAM
  TỪ KHOÁ