DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải trang trại bò sữa TH Phú Yên – Tổng công suất: 1.500 m3/ngày đêm