DỰ ÁN

Koastal Eco Group tự hào là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được lựa chọn là nhà thầu thiết kế địa phương cho “Hạng mục Công nghệ và MEP” để thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Tổng công suất 480.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ

  ĐỊA ĐIỂM:

  HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ