DỰ ÁN

Nâng cấp Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất và cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO Nhà máy MNS Meat Hà Nam – Tổng công suất: 1.500 m3/ngày đêm