DỰ ÁN

Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm Khu công nghiệp Minh Hưng – Công suất 2.000 m3/ngày đêm.


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY TNHH C&N VINA

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM

  ĐỊA ĐIỂM:

  BÌNH PHƯỚC, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ