DỰ ÁN

Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đất Đỏ 1, Giai đoạn 1, từ cột B lên cột A – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA - PHƯƠNG ĐÔNG

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  VŨNG TÀU, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ