DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải phía Nam Thành phố Long Xuyên – Công suất: 20.000 m3/ngày đêm.


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ / KHU ĐÔ THỊ

  ĐỊA ĐIỂM:

  AN GIANG, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ