DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm tập trung của Khu công nghiệp Bỉm Sơn – Tổng công suất: 32.000 m3/ngày đêm, công suất giai đoạn 1: 15.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN VID THANH HÓA

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  THANH HÓA, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ