DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico – Công suất GĐ 1: 10.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG SIKICO VÀ CÔNG TY GS ENGINEERING & CONSTRUCTION

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  BÌNH PHƯỚC, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ