DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Sông Thao – Công suất: 10.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ THỪA IDICO-CONNAC

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  PHÚ THỌ, VIỆT NAM
  TỪ KHOÁ