DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh – Công suất: 4.500 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SINGAPORE BẮC NINH

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  BẮC NINH, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ