DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 Khu công nghiệp Hiệp Phước 2 – Công suất: 3.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ