DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 Khu công nghiệp Long Hậu – Công suất: 2.500 m3/ngày


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  LONG AN, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ