DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 KCN Đình Vũ – Công suất: 6.000 m3 / ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ (DVIZJSC)

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  HẢI PHÒNG, VIỆT NAM


  enEnglish  TỪ KHOÁ