DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Yên Phong 1 – Công suất: 6.000 m3/ngày.