DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 KCN Yên Phong – Công suất 15.000 m3/ngày đêm