DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 Khu công nghiệp Amata – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm